LT EN

Verslo analitika / Veiklos analitika

Sudaryti ir sekti strategija
"Tinkamai suformuoti veiklos rodikliai - tarsi kelrodžiai strategijos įgyvendinimo kely. Rodikliai leidžia įmonės vadovams greitai identifikuoti taisytinas veiklos vietas."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Analizuoti pinigų srautus
"Pinigų srautų analizė rodo įmonės piniginių lėšų judėjimą ir leidžia suvokti įmonės likvidumą bei plėtros perspektyvas. Parodytas įspūdingas pelnas pelno nuostolio ataskaitoje kartais dar nereiškia, kad ji nesusidurs su apyvartinio kapitalo trūkumu..."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Analizuoti balansą

"Balansas - lyg įmonės nuotrauka - parodo jos finansinę būklę fiksuotu laiko momentu, o pelno nuostolio ataskaita parodo kaip įmonei sekėsi tam tikru laikotarpiu."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Sekti veiklos rodiklius

"Pilnavertei įmonės veiklos kontrolei turi būti sekami ne tik finansiniai, bet ir kiti pagrindiniai procesai, susiję su įmonės veikla."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Analizuoti atsargas
"Optimalus atsargų valdymas „išlaisvina“ įšaldytas lėšas ir leidžia jas panaudoti verslo plėtrai ar veiklos procesų efektyvumui gerinti."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Vertinti pardavimus
"Pardavimų apimtys, prekių pelningumas, klientų perkamoji galia, jų pirkimo įpročiai bei reguliarumas pastoviai yra efektyviai dirbančio pardavimų vadybininko taikiklyje."

Jūratė Čepienė

Pardavimų direktorė

Analizuoti gamybą

"Tinkamas gamybos valdymas leidžia gaminius savo klientams pristatyti iki kelių kartų greičiau. Taip suformuojamas įmonės pranašumas ir didinamas pelnas."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Vertinti pirkimus

"Prekių asortimento ir kainodaros valdymas, patikimų tiekėjų ir optimalių tiekimo terminų parinkimas, logistinių klausimų sprendimas – yra kasdieniai pirkimų vadovo uždaviniai. "

Jūratė Čepienė

Pardavimų direktorė

Modeliuoti waht if
"Kiekvienam vadovui svarbu numatyti pasekmes, kurias sukels jo priimti sprendimai. Priimtų sprendimų teisingumas - raktas į įmonės sėkmę."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Sudaryti biudžetą
"Biudžetas yra strateginio plano realizavimo valdymo įrankis, todėl tinkamai įgyvendintas jo sudarymo ir kontrolės mechanizmas leidžia įmonei veikti kryptingiau ir efektyviau, nes visi sprendimai būna pamatuojami ir įvertinami."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Suplanuoti veiklą
"Veiklos planavimas leidžia įvertinti ar vykdoma veikla veda link pageidaujamų rezultatų. Tik tikslus konvertavus į skaičius, galima įvertinti darbuotojų pastangų kryptingumą."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas 

Esamos situacijos ir poreikių analizė

"Įmonės strateginių tikslų, verslo problematikos ir valdymo vizijos supratimas yra pirmasis žingsnis analitinio sprendimo sukūrimo link."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

CPM funkciniai moduliai

Ataskaita
"Ataskaitos leidžia sekti ir kontroliuoti  esamą situaciją įvairiais aspektais, matyti jos vystymosi tendencijas, esminių parametrų kaitos dinamikų palyginimus."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Vizualizavimas
"Vizualizavimo įrankiai leidžia sprendimus priimti kur kas greičiau, kai situacijos informacija būna pateikiama natūraliu ir intuityviai suprantamu pavidalu - tiek kritinėse, tiek kasdienėse situacijose..."

Jūratė Čepienė

Pardavimų direktorė

Pokyčių sekimas

"Operatyvi ir savalaikė informacija apie sekamos situacijos būklės pasikeitimą leidžia operatyviai sureaguoti ir priimti tinkamus koreguojamuosius veiksmus."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Planavimas
"Planavimo įrankiai turi leisti suvesti ne tik finansinius ir kiekinius duomenis, bet ir realiu laiku modeliuoti pasekmes įvertinus faktinius rezultatus."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Analitika
"Analizės ir ataskaitų įrankiai leidžia suprasti esamų rezultatų priežastis, sąsajas tarp skirtingų veiksnių. Detali verslo analizė sudaro galimybes panaikinti problemų atsiradimo priežastis, o ne kovoti su simptomais."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Konsolidavimas
"Finansų konsolidavimo sprendimas išlaisvina finansų skyrių darbuotojus nuo rankinio rutininio darbo ir ženkliai sumažina įmonių grupės konsoliduotos ataskaitos parengimui reikalingas laiko sąnaudas."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Strateginis planavimas

"Metrikų (rodiklių, KPI) funkcionalumas leidžia į įmonės strategijos įgyvendinimą įtraukti visus įmonės darbuotojus. Darbuotojas, suprantantis savo rolę, dirba daug efektyviau."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

"Tinkamai parinkti sprendimai leidžia padidinti organizacijos veiklos efektyvumą, išspręsti esančias problemas arba pagreitinti jų sprendimą."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Duomenų struktūrų projektavimas ir kūrimas

Analizė ir ataskaitos

"Verslo sprendimų priėmimų paieškai naudojamas šaltinis turi būti sudarytas iš kokybiškų, tinkamai transformuotų ir gerai struktūrizuotų istorinių duomenų. Nuo duomenų struktūrų paruošimo kokybės priklauso sukauptų duomenų vertė, kuri gali būti išreikšta galimybe juose atrasti verslui naudingas įžvalgas."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Planavimas
"CPM atveju planavimo sprendimas susieja įmonės veiklas/procesus su jos finansiniais rodikliais, tad duomenų sandėlio projektavimo metu turi būti numatytas toks duomenų modelis, kuris užtikrintų sklandžius skirtingų šaltinių duomenų tarpusavio sąryšius, kiekvieno iš jų įtaką galutiniam rezultatui  bei vienas kitam."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

Strategijos ir rodikliai
"Vienas iš strateginio valdymo proceso elementų yra korekcinių veiksmų inicijavimas siekiant nenukrypti nuo pasirinkto tikslo. Kuriamas duomenų modelis turi leisti sekti esminių procesų pagrindinių parametrų reikšmes ir jas interpretuoti skirtingų veiklos scenarijų kontekste."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Konsolidavimas
"Dukterinių įmonių ar įmonės padalinių skirtingų sąskaitų planų bei skirtingų hierarchinių struktūrų padalinių ataskaitų apjungimas, tarp įmoninių sandorių ir paskolų eliminavimas, skirtingus apskaitos standartus atitinkančių ataskaitų suvienodinimas – yra pagrindiniai bet ne visi sudėtiniai konsoliduotos  ataskaitos parengimo proceso darbai."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

"Vieningas duomenų modelis yra didžiausia vertybė. Jis leidžia minimizuoti administravimo kaštus, gauti patikimą ir tą pačią informaciją visose funkcinėse sprendimo srityse."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

Ataskaitų, ekranvaizdžių sukūrimas

"Ekranvaizdžiai ir ataskaitos  – tai įmonės veidrodis, atspindintis jos būklę šiuo momentu."

Jūratė Čepienė

Pardavimų direktorė

Gautų naudų pristatymas

"Įdiegtas verslo analitinis sprendimas leidžia atrasti paslėptus įmonės rezervus ir juos nukreipti pelno didinimui."

Dalius Butrimas

Partneris, konsultantas

"Verslo analitikos ir planavimo sprendimai verslo valdymą įmonėje pakelia į naują kokybės lygį."

Artūras Inta

Partneris, verslo analitikas

10%

padidėjęs pelningumas

20%

Sumažėjusios gamybos prastovos

Sutaupytas laikas ir žmogiškieji resursai

30%

Greitesnis metinio plano sudarymo procesas

Racionalesnis atsargų likutis sandėlyje

Susisiekti